Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) popisují, jak provozovatel webových stránek („provozovatel webových stránek“, „my“, „nás“ nebo „naše“) shromažďuje, chrání a používá osobní údaje („osobní informace“), které vy („uživatel“) , „vy“ nebo „vaše“) můžete poskytovat na webových stránkách movie-download.cz a jakýchkoli jejích produktech nebo službách (společně „web“ nebo „služby“).

Popisuje také možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s používáním vašich osobních údajů a jakým způsobem můžete tyto informace získat a aktualizovat. Tato politika se nevztahuje na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na jednotlivce, které nezaměstnáváme ani neřídíme.

Automatický sběr informací

Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost údajů o zákaznících a jako takový uplatňujeme zásadu no logs. Zpracováváme pouze minimální uživatelská data, pouze pokud je nezbytně nutné udržovat web nebo služby. Informace shromažďované automaticky se používají pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických informací o používání webových stránek. Tyto statistické informace nejsou jinak agregovány takovým způsobem, který by identifikoval konkrétního uživatele systému.

Shromažďování osobních údajů

Web můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo prozradili jakékoli informace, pomocí kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní identifikovatelnou osobu. Pokud si však přejete používat některé funkce webu, budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například vaše jméno a e-mailová adresa). Při vytváření účtu, publikování obsahu nebo vyplňování online formulářů na webových stránkách přijímáme a ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytujete. V případě potřeby mohou tyto informace zahrnovat následující:

Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete vaše osobní údaje, ale pak nebudete moci využít některé funkce webových stránek. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat.

Správa osobních údajů

Můžete smazat určité osobní informace, které o vás máme. Osobní údaje, které můžete smazat, se mohou měnit se změnou webových stránek nebo služeb. Pokud však smažete osobní údaje, můžeme si ponechat kopii nevyžádaných osobních údajů v našich záznamech po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností vůči našim přidruženým společnostem a partnerům a pro účely popsané níže.

Ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou pro splnění našich právních závazků, řešení sporů a vymáhání dodržování našich smluv, pokud není zákonem vyžadována nebo povolena delší doba uchovávání. Můžeme použít jakékoli agregované údaje odvozené nebo začleněné do vašich osobních údajů poté, co je aktualizujete nebo smažete, ale ne způsobem, který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní informace vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze vymáhat po uplynutí doby uchovávání.

Použití a zpracování shromážděných informací

Abychom vám mohli zpřístupnit náš web a služby nebo splnit zákonnou povinnost, musíme shromažďovat a používat určité osobní údaje. Pokud neposkytnete požadované informace, možná vám nebudeme moci poskytnout požadované produkty nebo služby. Některé informace, které shromažďujeme, jsou přímo od vás prostřednictvím našeho webu. Můžeme však také shromažďovat osobní údaje o vás z jiných zdrojů. Jakékoli informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity pro následující účely:

Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jak komunikujete s naším webovým serverem, kde se nacházíte ve světě, a zda platí některá z následujících podmínek: (i) Souhlas jste udělili pro jeden nebo více konkrétních účelů. To se však nevztahuje na případy, kdy se na zpracování osobních údajů vztahuje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů nebo evropský zákon o ochraně údajů; (ii) Poskytování informací je nezbytné pro plnění dohody s vámi a / nebo pro jakékoli předsmluvní závazky z toho vyplývající; (iii) Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které se na vás vztahují; (iv) Zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena; (v) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana.

Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít povolení zpracovávat informace, dokud proti takovému zpracování nebudete mít námitky (odhlášením se), aniž bychom se museli spoléhat na souhlas nebo jakýkoli z následujících právních základů níže. V každém případě rádi vyjasníme konkrétní právní základ, který se vztahuje na zpracování, a zejména to, zda poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Přenos a ukládání informací

V závislosti na vaší poloze může přenos dat zahrnovat přenos a uložení vašich informací v jiné zemi, než ve vaší. Máte právo dozvědět se o právním základě předávání informací do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejného nebo zřízeným dvěma či více zeměmi, jako je OSN, ao bezpečnostních opatřeních přijatých abychom chránili vaše informace. Pokud k takovému převodu dojde, můžete se o tom dozvědět více kontrolou příslušných částí tohoto dokumentu nebo se s námi zeptat pomocí informací uvedených v kontaktní části.

Práva uživatelů

Můžete uplatnit určitá práva týkající se námi zpracovávaných informací. Máte zejména právo dělat následující: (i) máte právo odvolat souhlas, pokud jste již dříve udělili souhlas se zpracováním vašich informací; (ii) máte právo vznést námitky proti zpracování vašich informací, pokud je zpracování provedeno na jiném právním základě, než je souhlas; (iii) máte právo se dozvědět, zda jsou informace zpracovávány námi, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii informací, které procházejí zpracováním; (iv) máte právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich informací; v takovém případě nebudeme zpracovávat vaše informace za žádným jiným účelem než k jejich uložení; (vi) za určitých okolností máte právo od nás vymazat vaše osobní údaje; (vii) máte právo přijímat své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému kontroléru. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že vaše informace jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, kterou jste součástí nebo na základě jejích předsmluvních závazků.

Právo namítat proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu úředního orgánu, který je nám svěřen, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování námitek poskytnout důvody související s vaší konkrétní situací, které odůvodňují námitka. Musíte však vědět, že pokud by však vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti takovému zpracování kdykoli protestovat, aniž byste poskytli jakékoli odůvodnění. Chcete-li se dozvědět, zda zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete se podívat na příslušné části tohoto dokumentu.

Jak tato práva vykonávat

Jakékoli žádosti o uplatnění uživatelských práv mohou být směřovány k vlastníkovi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze uplatnit bezplatně a majitel je vyřizuje co nejdříve.

Soukromí dětí

Nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní informace od dětí mladších 13 let. Pokud máte méně než 13 let, neposílejte žádné osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb. Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům sledovat používání internetu jejich dětí a pomáhat při prosazování těchto zásad tím, že svým dětem přikážou, aby nikdy neposkytovaly osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb bez jejich svolení.

Pokud máte důvod se domnívat, že dítě mladší 13 let nám poskytlo osobní informace prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, kontaktujte nás. Musíte také být starší 16 let, abyste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů ve vaší zemi (v některých zemích můžeme povolit vašemu rodiči nebo zákonnému zástupci, aby tak učinil vaším jménem).

Informační bulletiny

Nabízíme elektronické informační bulletiny, na které se můžete kdykoli dobrovolně přihlásit. Zavázali jsme se, že vaši e-mailovou adresu uchováme v tajnosti a nebudeme sdělovat vaši e-mailovou adresu třetím stranám, s výjimkou případů povolených v části o používání a zpracování informací. Informace zaslané e-mailem budeme udržovat v souladu s platnými zákony a předpisy.

V souladu se zákonem CAN-SPAM budou všechny e-maily odeslané z nás jasně uvádět, od koho je e-mail, a poskytnout jasné informace o tom, jak kontaktovat odesílatele. Můžete se rozhodnout přestat dostávat náš zpravodaj nebo marketingové e-maily podle pokynů pro odhlášení obsažených v těchto e-mailech nebo nás kontaktujte. Budete však i nadále dostávat důležité transakční e-maily.

Soubory cookie

Web používá "cookies" k personalizaci vašeho online zážitku. Cookie je textový soubor, který je umístěn na pevný disk serverem webové stránky. Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do počítače. Soubory cookie jsou vám přiděleny jedinečně a lze je číst pouze webovým serverem v doméně, který vám cookie vydal.

Můžeme použít cookies ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické účely pro provoz našich webových stránek a služeb. Máte možnost přijímat nebo odmítat cookies. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale pokud chcete, soubory cookie můžete obvykle upravit tak, aby soubory cookie odmítaly. Pokud se rozhodnete cookies odmítnout, možná nebudete moci plně využívat funkce webových stránek a služeb. Chcete-li se dozvědět více o cookies a jejich správě, navštivte internetcookies.org

Nesledujte signály

Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat, která signalizuje navštěvovaným webům, že nechcete sledovat vaši online aktivitu. Sledování není stejné jako používání nebo shromažďování informací v souvislosti s webem. Pro tyto účely se sledování týká shromažďování osobních údajů od spotřebitelů, kteří používají nebo navštěvují web nebo online službu, když se v průběhu času pohybují na různých webech. Způsob, jakým prohlížeče komunikují signál Nesledovat, není dosud jednotný. Výsledkem je, že tento web ještě není nastaven na interpretaci signálů Nesledovat komunikovaných vaším prohlížečem nebo na ně reagovat. Přesto, jak je podrobněji popsáno v těchto zásadách, omezujeme naše použití a shromažďování vašich osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Náš web obsahuje odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Mějte prosím na paměti, že nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů takových jiných webových stránek nebo třetích stran. Doporučujeme, abyste si byli vědomi toho, že opustíte náš web, a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu, který může shromažďovat osobní údaje.

Informační bezpečnost

Zabezpečujeme informace, které poskytujete na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněné před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Udržujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické záruky ve snaze chránit před neoprávněným přístupem, použitím, změnami a zveřejněním osobních údajů při jejich kontrole a úschově. Nelze však zaručit přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, berete na vědomí, že (i) existují omezení bezpečnosti a soukromí internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) nelze zaručit bezpečnost, integritu a soukromí veškerých informací a dat vyměňovaných mezi vámi a naším Webem; a (iii) jakékoli takové informace a údaje mohou být při průchodu prohlíženy nebo manipulovány třetí stranou, navzdory nejlepšímu úsilí.

Únik dat

V případě, že si uvědomíme, že bezpečnost webu byla ohrožena nebo že osobní informace uživatelů byly zpřístupněny třetím stranám v souvislosti s vnější činností, včetně, ale bez omezení, bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupráci s nimi. V případě narušení údajů vynaložíme přiměřené úsilí, abychom informovali postižené osoby, pokud se domníváme, že existuje důvodné riziko poškození uživatele v důsledku porušení nebo pokud zákon vyžaduje oznámení jinak. Až to uděláme, zašleme vám e-mail.

Změny a dodatky

Můžeme čas od času aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů a budeme vás informovat o všech podstatných změnách způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji. Po provedení změn zveřejníme oznámení na hlavní stránce našeho webu. Můžeme vám také poskytnout upozornění jinými způsoby podle našeho uvážení, například prostřednictvím kontaktních informací, které jste poskytli. Jakákoli aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů bude účinná okamžitě po zveřejnění revidovaných zásad ochrany osobních údajů, není-li uvedeno jinak. Vaše další používání Webu nebo Služeb po datu účinnosti revidovaných Zásad ochrany osobních údajů (nebo jiného aktu specifikovaného v té době) bude představovat váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme vaše osobní údaje používat jinak, než jak bylo uvedeno v době, kdy byly vaše osobní údaje shromážděny.

Přijetí této politiky

Berete na vědomí, že jste si přečetli tyto zásady a souhlasíte se všemi jeho podmínkami. Používáním webu nebo jeho služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito zásadami. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této politiky, nemáte oprávnění používat nebo přistupovat na web a jeho služby.

Kontaktujte nás

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, abychom se dozvěděli více o těchto zásadách, nebo byste nás chtěli kontaktovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zaslat e-mail na adresu .

Tento dokument byl naposledy aktualizován 21. dubna 2020.